Wat Doen wij?

Verbinden, ontwikkelen en uitvoeren

Als cultuur- en erfgoedpartner van de gemeente Berkelland verbinden, ontwikkelen en voeren wij projecten uit in samenwerking met partners voor diverse doelgroepen. Wij maken ons sterk voor cultuur- en erfgoededucatie in Berkelland; binnen en buiten de klaslokalen.

In de praktijk

Zo verzorgen wij o.a. muziekvaklessen op alle Berkellandse basisscholen en inspireren en begeleiden we bij de invulling van de Culturele Jaarprogramma’s (CJP). Inmiddels zijn onze taken verder uitgebreid en begeleiden we het cultuur- en erfgoedaanbod in de breedste zin voor verschillende doelgroepen; ook buiten de basisscholen. 

Onze missie en visie

Met cultuur- en erfgoededucatie willen we een bijdrage leveren aan de individuele ontplooiing en de ontwikkeling van talent. Niet alleen om dat het een hobby kan zijn, maar omdat is aangetoond dat het helpt in de ontwikkeling van identiteit, intelligentie, zintuiglijke functies, motorische vaardigheden en omdat het een relatie tot omgeving en traditie verschaft.

Cultuureducatie omvat dan ook meer dan kennismaking met kunst, het opdoen van ervaringen met de verschillende kunstdisciplines en het aanleren van creatieve vaardigheden. Even belangrijk is het verwerven van inzicht, het overdragen van achterliggende waarden en ideeën. Daarbij hoort het aankweken van openheid, nieuwsgierigheid en belangstelling voor de pluriformiteit van het culturele leven in de omgeving.

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen zijn te vinden op de pagina downloads.

Verbinden

Het vinden van de juiste match is onze expertise. Ons netwerk is groot.

Ontwikkelen

Alleen of in samenwerking met partners het juiste aanbod creëren.

Uitvoeren

Wij kennen de juiste professionals en locaties om van de uitvoering een succes te maken.

Wij maken graag kennis met jou

Voorstelling door Hippe Gasten

Voorstelling door Hippe Gasten | Als jaarafsluiting voor alle groepen 3, 4 en 5 wordt door Hippe Gasten een voorstelling gespeeld…

Fototentoonstelling Mantelzorg

Fototentoonstelling in het thema mantelzorg | Samen met het knooppunt Mantelzorg van de gemeente Berkelland hebben we een fototentoonstelling tot stand…

Rondleiding Kasteel Ruurlo

Rondleiding Kasteel Ruurlo | In de samenwerking tussen Theatergroep de Nieuwe Koning, Kasteel Ruurlo (museum MORE) en Culturije is een prachtige…