Privacy statement

 

Verantwoordelijke
Culturije, gevestigd aan Hofmaat 2 in Neede, is de verantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder Culturije vallen de volgende websites: 
www.culturije.nl

Algemeen
Culturije is een cultuur- en erfgoedpartner van de gemeente Berkelland. In dit kader organiseren, ondersteunen en coördineren we diverse activiteiten. Culturije verzamelt via haar website persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Hierbij kan je denken aan je naam of je e-mailadres, maar ook het IP-adres van je computer kan als een persoonsgegeven worden gezien. Het gaat om alle informatie die direct of in combinatie met andere gegevens is te herleiden naar jou als persoon. 

In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarbij vind je hierin meer informatie over je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen. Meer specifieke informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel we dit doen, vind je in de specifieke kopjes hieronder aan de pagina. Vanwege wijzigende wetgeving of andere ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden geüpdatet. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt vermeld op onze website.

Culturije respecteert de privacy van bezoekers van de website, zakelijke relaties en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Soms zullen we bij de uitvoering van onze dienstverlening samenwerken met andere partijen. In bepaalde gevallen delen we persoonsgegevens met deze organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met een andere organisatie, zorgen we ervoor dat we met deze andere partij duidelijke afspraken maken die afgestemd zijn op de wet- en regelgeving. We vinden het niet alleen belangrijk dat wij zelf op de juiste wijze met de persoonsgegevens omgaan, maar verlangen dit ook van andere partijen waar we mee samen werken. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische, financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Google analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de social mediakanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, YouTube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social mediakanalen. 

Uitoefenen van je rechten
Op grond van de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens heb je een aantal rechten toegekend gekregen. Zo heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. Daarnaast kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of het gebruik hiervan door ons te beperken. Wanneer we je persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, ben je ook gerechtigd je toestemming weer in te trekken. In dat geval zullen we de verwerking van je persoonsgegevens moeten stoppen. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Het verzoek tot het uitoefenen van een van je rechten dien je in door een e-mail te sturen naar info@culturije.nl. Na ontvangst van je e-mail, sturen we je een ontvangstbevestiging waarin we je onder andere laten weten wanneer we je uiterlijk informeren over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven. Dit gaat niet automatisch, dus houdt hier rekening mee. Het indienen van een verzoek is gratis. Als je verzoek echter overduidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we besluiten je verzoek niet te behandelen en/of je een vergoeding van € 25,- per verzoek te vragen. 

Voor meer informatie over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierop zijn ook voorbeeldbrieven gepubliceerd die je kan gebruiken voor de uitoefening van je rechten.

Datalek
We vinden het heel belangrijk dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Mocht het toch voorkomen dat je een zwakke plek in onze beveiliging of een datalek hebt gevonden dan horen we dit heel graag. We vragen je dan een e-mail te sturen aan info@culturije.nl

Vragen of klachten
Als je vragen hebt over (de bescherming van) je persoonsgegevens of een klacht hebt over de wijze waarop we met je persoonsgegevens omgaan, mail dan naar info@culturije.nl. Je kan ook een klacht over ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Neede, oktober 2023

Verbinden

Het vinden van de juiste match is onze expertise. Ons netwerk is groot.

Ontwikkelen

Alleen of in samenwerking met partners het juiste aanbod creëren.

Uitvoeren

Wij kennen de juiste professionals en locaties om van de uitvoering een succes te maken.

Wij maken graag kennis met jou

Voorstelling door Hippe Gasten

Voorstelling door Hippe Gasten | Als jaarafsluiting voor alle groepen 3, 4 en 5 wordt door Hippe Gasten een voorstelling gespeeld…

Fototentoonstelling Mantelzorg

Fototentoonstelling in het thema mantelzorg | Samen met het knooppunt Mantelzorg van de gemeente Berkelland hebben we een fototentoonstelling tot stand…

Rondleiding Kasteel Ruurlo

Rondleiding Kasteel Ruurlo | In de samenwerking tussen Theatergroep de Nieuwe Koning, Kasteel Ruurlo (museum MORE) en Culturije is een prachtige…