Cultuur Canon

Cultuur Canon | Om mee te denken over de toekomst van de cultuur- en erfgoedsector, organiseerde Culturije op 30 oktober 2023 het Cultuur Canon. Tijdens iedere bijeenkomst staan kennisoverdracht, training van competenties, delen en verbinden centraal. Want ook de cultuur- en erfgoedsector staat voor uitdagingen. Met drie verschillende workshops kregen de instellingen antwoord op de vraag: hoe gaan we als organisatie krachtig de toekomst in?

Meedenken over de toekomst

De cultuur- & erfgoedcoach is er voor stichtingen en verenigingen in Berkelland die zich hard maken voor Cultuur en Erfgoed. Door vanuit Culturije ondersteuning te bieden op de vraagstukken die bij de stichtingen en verenigingen leven, wordt er nagedacht over de toekomst van cultuur en erfgoed.

“We merken dat er steeds meer vraagstukken over toekomstbestendigheid ontstaan vanuit de cultuur- en erfgoedsector”, aldus Joske Elsinghorst en Marleen Kosterink, cultuur- en erfgoedcoaches bij Culturije. “Met onze rol als cultuur- en erfgoedcoach kunnen wij als schakel tussen de gemeente en de organisaties meedenken, adviseren, spiegelen en vragen stellen”. Ondanks dat veel instellingen onder druk staan, zijn er ook nog veel mogelijkheden tot het ontstaan van nieuwe ideeën. En die blijken soms een daverend succes!

Diversiteit

Dat de rol van de cultuur- en erfgoedcoach divers is, blijkt uit de resultaten. Zo dachten Joske en Marleen mee over een subsidieaanvraag voor de nieuwe invulling van dansavonden in Eibergen. Bij de eerste dansavond die werd georganiseerd bleek er zo veel animo, met 85 deelnemers. En nog maar te spreken over de samenwerking tussen drie Berkellandse koren die een gratis zangclinic voor mannen optuigden. Onder leiding van een ervaren dirigent maken 12 mannen op een laagdrempelige manier kennis met koorzang.