Gekke Instrumenten Workshop

150.00

(prijs is exclusief reiskosten)
Categorie: Product ID: 3821
Doelgroep(en): Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Aanbieder: Leskwartier
Aantal lessen: Voorbereidende les door de groepsleerkracht en één workshop
Aantal workshopleiders: 2
Hoeveelheid deelnemers: 33 maximaal
Locatie: Eigen lokaal met digibord
Duur: 45 minuten
Creatief proces: Oriënteren, Onderzoeken, Uitvoeren, Evalueren
Kerndoelen: Kerndoel 54, Kerndoel 55
Bijzonderheden: Deze workshop, waarin we met toegankelijke middelen werken naar een geweldig resultaat, wordt begeleid door twee docenten van Leskwartier, Siebrig van Heel en Annekarien van der Vossen. De groepsleerkracht geeft actieve ondersteuning tijdens de workshop.

Beschrijving

Oriënteren:
De leerlingen oriënteren zich voor de workshop in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht op het muziek maken met voorwerpen die geen instrument zijn maar die je wel in kunt zetten om muziek te maken. Leskwartier levert hiervoor een voorbereidende les met een video en opdrachten. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: Wat stel je jezelf voor bij de naam van deze workshop? Ken je voorweerpen die geen instrument zijn maar die daar wel voor gebruikt worden/kunnen worden? Heb je weel eens iemand een voorwerp als instrument zien gebruiken?

Onderzoeken:
De leerlingen onderzoeken de verschillende mogelijkheden van het muziek maken met voorwerpen zoals bezemstelen, ritmestokken, bekertjes, emmers en zelfs ballonnen door middel van speelse oefeningen tijdens de workshop. Ook gaan we op onderzoek in het lokaal naar voorwerpen waar we muziek mee kunnen maken.

Uitvoeren:
De leerlingen spelen met de voorwerpen mee op vette beats, liedjes van nu en filmmuziek. We bieden hier diverse werkvormen voor aan in de workshop waar de leerlingen mee aan de slag kunnen.

Evalueren:
Aan het eind van de workshop bespreken we de workshop en het eindresultaat na met de leerlingen.

Aansluiting op het lesprogramma:
Dit is een workshop kunstzinnige oriëntatie (muziek) en ondersteunt de leerlingen in het samenwerken, concentreren, luisteren en gebruik/ontwikkelen van creativiteit.

Extra informatie

Doelgroep

, ,

Aanbieder

Aantal lessen

Aantal workshopleiders

Hoeveelheid deelnemers

Locatie

Duur

Creatief proces

, , ,

Kerndoelen

,