Instrumentarium

Instrumentarium | Doordat er weinig muziek gemaakt kon worden tijdens de Corona periode, bedacht Culturije een muziekbox.

Activiteiten vervallen

Door Corona zijn in de jaren 2020, 2021 en 2022 activiteiten komen te vervallen. Culturije heeft samen met de aanbieders getracht zo veel mogelijk in te halen, maar helaas is dat niet allemaal gelukt. Ook werden muzieklessen in deze periode bemoeilijkt, omdat instrumenten door de eigen muziekvakdocenten van school naar school werden vervoerd. Dit was in de Corona periode niet wenselijk.

Muziekbox

Culturije bedacht hier iets op: het aanbieden van een kist ritme-instrumenten en een tas vol met boomwhackers, zodat de kinderen nog jaren plezier kunnen hebben. De instrumenten mogen tijdens muziekvaklessen ingezet worden, maar ook daarbuiten. Doordat de kist en tas nu op school blijven, hoeft er niet meer gesjouwd te worden.