Coaching van leerkracht bij een theatrale voorstelling

680.00

(prijs is exclusief reiskosten)
Categorie: Product ID: 4586
Doelgroep(en): Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Aanbieder: Danthé Danstheater
Aantal lessen: 4 lessen, 1 generale repetitie en 1 voorstelling
Aantal workshopleiders: 1
Hoeveelheid deelnemers: 35 maximaal
Locatie: Klaslokaal, speellokaal of gymzaal
Duur: 60 tot 90 minuten per les
Creatief proces: Oriënteren, Onderzoeken, Uitvoeren, Evalueren
Kerndoelen: Kerndoel 54, Kerndoel 55
Bijzonderheden: De lessen worden in het klaslokaal gegeven met een digibord. De generale repetitie en voorstelling worden in school gegeven in een speelzaal, gymzaal, of grote hal. De lessen worden gegeven door een theaterdocent samen met de leerkracht. Naast de lessen is er een digitale lesbrief en na iedere les is er een evaluatie. De prijs is per groep.

Beschrijving

In deze lessenserie werkt de leerkracht samen met de klas toe naar een theatrale voorstelling. Bij de onderbouw wordt er gebruik gemaakt van een prentenboek. De leerkracht wordt ondersteund in het maken van een eigen gemaakt script wat gevormd wordt door de leerlingen. De voorstelling wordt gespeeld voor de school en voor ouders/verzorgers. De lessenserie bestaat uit 4 lessen van 60 tot 90 minuten per les met generale en voorstelling.

Kennisdoel leerling en leerkracht:
• De leerlingen leren wat emoties en rollen zijn.
• Onderbouw leerlingen: De leerkracht leert een prentenboek als leidraad te gebruiken voor een voorstelling.
• De leerlingen en leerkracht leren de basis van hoe een voorstelling wordt opgebouwd.
• De leerlingen en leerkracht krijgen kennis over de mogelijkheden van het zelf maken van een voorstelling.
• De leerkracht leert het maken van een script.

Vier fasen van creatief proces Gedurende dit creatieve proces doorlopen de leerlingen vier fasen.
• Oriënteren; tijdens de voorkennis worden ideeën en de ontelbare mogelijkheden van theater gewisseld met de leerlingen. Dit prikkelt hun fantasie om het gekozen thema van de voorstelling verder te verkennen.
• onderzoeken;
Onderbouw: tijdens theaterspellen en warmings-up worden leerlingen geprikkeld om hun fantasie te gebruiken en verschillende emoties en rollen te spelen.
Bovenbouw: tijdens de groepsopdrachten worden de leerlingen gestimuleerd om eigen ideeën rondom het thema van de voorstelling te bedenken en deze te delen met de groep. Er wordt samen over gediscussieerd en overlegt om tot één gezamenlijk idee te komen.
• Uitvoeren;
• Onderbouw: De leerlingen spelen aan de hand van het prentenboek een voorstelling.
Bovenbouw: De leerlingen gaan het idee uitvoeren in de vorm van een scene. Hierbij krijgen zij hulp van de vakdocent en geven zij elkaar feedback d.m.v. het regisseren van de scene.
• Evalueren;
Onderbouw: Na het spelen worden tips en tops gegeven aan het spel.
Bovenbouw: Na de uitvoering volgt een korte evaluatie waarna feedbackpunten wordt omgezet in huiswerk. Het huiswerk wordt direct uitgevoerd of pas een volgende les.

Extra informatie

Doelgroep

, , , , , , ,

Aanbieder

Aantal lessen

Hoeveelheid deelnemers

Duur

Creatief proces

, , ,

Kerndoelen

,