Stem acteren

290.00

(prijs is exclusief reiskosten)
Categorieën: , Product ID: 3837
Doelgroep(en): Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Aanbieder: Leskwartier
Aantal lessen: 1 of 2
Aantal workshopleiders: 2
Hoeveelheid deelnemers: 33 maximaal
Locatie: Klaslokaal met digibord
Duur: Tweemaal 45 minuten of eenmaal 90 minuten
Creatief proces: Oriënteren, Onderzoeken, Uitvoeren, Evalueren
Kerndoelen: Kerndoel 54, Kerndoel 55
Bijzonderheden: Deze workshop, waarin we met toegankelijke middelen werken naar een geweldig resultaat, wordt begeleid door twee docenten van Leskwartier, Siebrig van Heel en Annekarien van der Vossen. De groepsleerkracht geeft actieve ondersteuning tijdens de workshop. De workshop bestaat uit twee lessen van 45 minuten maar kan ook gegeven worden als één langere workshop van anderhalf uur.

Beschrijving

Oriënteren:
De leerlingen oriënteren zich voor de workshop in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht op het begrip stemacteren. Leskwartier levert hiervoor een voorbereidende les met vragen en opdrachten. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: Wat denk je dat stemacteren is? Wat verwacht je bij een workshop stemacteren? Kun je voorbeelden noemen waarbij gebruik gemaakt wordt van stemacteurs?

Onderzoeken:
De leerlingen onderzoeken de verschillende mogelijkheden van het inzetten van hun stem om verschillende emoties weer te geven door middel van speelse oefeningen tijdens de workshop. We gaan op een laagdrempelige manier vrijheid en plezier in het gebruik van onze stem ervaren. Diverse en speelse stemspelletjes om uiteindelijk een gezamenlijk resultaat neer te zetten. Wat? Dat kan verschillen per groep. De microfoon staat in ieder geval klaar.

Uitvoeren:
De leerlingen gaan zelf stem acteren. We gaan onze stem gebruiken om te acteren, dus om iets uit te drukken of uit te beelden met klank en geluid. In deze lessenserie leren de leerlingen de veelzijdigheid van de stem kennen en hoe ze met de eigen stem bijvoorbeeld emoties als boos, verdrietig of heel blij kunnen uitdrukken. Maar de stem kan nog veel meer. Je kunt hem hoog of juist heel laag, sloom, snel of verbaasd laten klinken. De leerlingen ervaren vanuit mee-doen naar zelf-doen wat hun eigen stem kan en wat ze zelf durven. Een stemacteur wordt vaak gevraagd voor de ‘voice-over’ bij een (teken) film, documentaire of reclame filmpje.

Evalueren:
Aan het eind van de workshop bespreken we de workshop en het eindresultaat na met de leerlingen.

Aansluiting op het lesprogramma:
Dit is een workshop kunstzinnige oriëntatie (drama) en ondersteunt de leerlingen in het concentreren, luisteren, emotionele vaardigheden en gebruik/ontwikkelen van creativiteit.

Extra informatie

Doelgroep

, , ,

Aanbieder

Aantal lessen

Aantal workshopleiders

Hoeveelheid deelnemers

Locatie

Creatief proces

, , ,

Kerndoelen

,