Cultuur Canon

Meedenken, adviseren, spiegelen en bevragen

Om mee te denken over de toekomst van de cultuur- en erfgoedsector, vervult Culturije sinds 2022 de rol van cultuur & erfgoedcoach, die er is voor stichtingen en verenigingen in Berkelland. Vanuit die rol organiseert Culturije een serie van minimaal vier bijeenkomsten voor cultuur- en erfgoedinstellingen uit Berkelland. Tijdens iedere bijeenkomst staan kennisoverdracht, training van competenties, delen en verbinden centraal. 

Let op: Het Cultuur Canon van maandag 17 juni komt te vervallen!

Cultuur Canon maandag 21 oktober

Op maandag 21 oktober vindt de vierde editie van de Cultuur Canon plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat het onderwerp ‘doelgroepen’ centraal.

Culturele instellingen zijn er voor jong en oud en iedereen is welkom. Toch kan het ook goed zijn om focus aan te brengen voor wie het museum, tentoonstelling of de instelling is. Daarom wordt er in deze editie aandacht besteed aan segmentatie van de doelgroep. Hoe leg je de focus op een specifieke doelgroep en wat zijn de voordelen daarvan? Tijdens de avond zullen drie ervaringsdeskundigen spreken over hoe zij focus hebben aangebracht in hun (culturele) projecten.

Verbinden

Het vinden van de juiste match is onze expertise. Ons netwerk is groot.

Ontwikkelen

Alleen of in samenwerking met partners het juiste aanbod creëren.

Uitvoeren

Wij kennen de juiste professionals en locaties om van de uitvoering een succes te maken.

Meedenken over de toekomst

De cultuur- & erfgoedcoach is er voor stichtingen en verenigingen in Berkelland die zich hard maken voor Cultuur en Erfgoed. Door vanuit Culturije ondersteuning te bieden op de vraagstukken die bij de stichtingen en verenigingen leven, wordt er nagedacht over de toekomst van cultuur en erfgoed.

“We merken dat er steeds meer vraagstukken over toekomstbestendigheid ontstaan vanuit de cultuur- en erfgoedsector”, aldus Joske Elsinghorst en Marleen Kosterink, cultuur- en erfgoedcoaches bij Culturije. “Met onze rol als cultuur- en erfgoedcoach kunnen wij als schakel tussen de gemeente en de organisaties meedenken, adviseren, spiegelen en vragen stellen”. Ondanks dat veel instellingen onder druk staan, zijn er ook nog veel mogelijkheden tot het ontstaan van nieuwe ideeën. En die blijken soms een daverend succes!