Bodypercussie Workshop

150.00

(prijs is exclusief reiskosten)
Categorie: Product ID: 3836
Doelgroep(en): Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Aanbieder: Leskwartier
Aantal lessen: Voorbereidende les door de groepsleerkracht en één workshop
Aantal workshopleiders: 2
Hoeveelheid deelnemers: 33 maximaal
Locatie: Klaslokaal met digibord
Duur: 45 minuten
Creatief proces: Oriënteren, Onderzoeken, Uitvoeren, Evalueren
Kerndoelen: Kerndoel 54, Kerndoel 55
Bijzonderheden: Deze workshop, waarin we met toegankelijke middelen werken naar een geweldig resultaat, wordt begeleid door twee docenten van Leskwartier, Siebrig van Heel en Annekarien van der Vossen. De groepsleerkracht geeft actieve ondersteuning tijdens de workshop.

Beschrijving

Oriënteren:
De leerlingen oriënteren zich voor de workshop in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht op het begrip bodypercussie. Leskwartier levert hiervoor een voorbereidende les met vragen en opdrachten. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: Wat stel je jezelf voor bij de naam van deze workshop? Heb je al wel eens bodypercussie gezien of ervaren? Ken je voorbeelden vinden van professionele artiesten die bodypercussie gebruiken?

Onderzoeken:
De leerlingen onderzoeken de verschillende mogelijkheden van het spelen met bodypercussie door middel van speelse oefeningen tijdens de workshop. Op welke manieren kunnen we allemaal bodysounds maken met klappen en stampen.

Uitvoeren:
De leerlingen ervaren het spelen maken van bodypercussie door middel van diverse oefeningen, spelletjes en repertoire, deels ondersteund met de door ons ontwikkelde meespeelpartituren voor op het Digibord. De leerlingen ontwerpen daarna zelf een bodypercussie stuk in groepjes die uitgevoerd kan worden voor de groep. Samen doen we dan een echte bodypercussie battle.

Evalueren:
Aan het eind van de workshop bespreken we de workshop en het eindresultaat na met de leerlingen.

Aansluiting op het lesprogramma:
Dit is een workshop kunstzinnige oriëntatie (muziek en beweging) en ondersteunt de leerlingen in het samenwerken, concentreren en gebruik/ontwikkelen van creativiteit.

Extra informatie

Doelgroep

, , ,

Aanbieder

Aantal lessen

Aantal workshopleiders

Hoeveelheid deelnemers

Locatie

Duur

Creatief proces

, , ,

Kerndoelen

,