BOOM BOOM WHACK, spelen op boomwhackers

150.00

(prijs is exclusief reiskosten)
Categorie: Product ID: 3819
Doelgroep(en): Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Aanbieder: Leskwartier
Aantal lessen: Voorbereidende les door de groepsleerkracht en één workshop
Aantal workshopleiders: 2
Hoeveelheid deelnemers: 33 maximaal
Locatie: Eigen lokaal met digibord
Duur: 45 minuten
Creatief proces: Oriënteren, Onderzoeken, Uitvoeren, Evalueren
Kerndoelen: Kerndoel 54, Kerndoel 55
Bijzonderheden: Deze workshop, waarin we met toegankelijke middelen werken naar een geweldig resultaat, wordt begeleid door twee docenten van Leskwartier, Siebrig van Heel en Annekarien van der Vossen. De groepsleerkracht geeft actieve ondersteuning tijdens de workshop.

Beschrijving

Oriënteren:
De leerlingen oriënteren zich voor de workshop in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht op boomwhackers als instrument. Leskwartier levert hiervoor een voorbereidende les met video. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: Wat zijn boomwhackers? Hoe kun je op Boomwhackers spelen? Kun je voorbeelden vinden van professionele artiesten die boomwhackers gebruiken? Waarom zijn boomwhackers gekleurd? Wat betekenen de stickers op de boomwhackers?

Onderzoeken:
De leerlingen onderzoeken de verschillende mogelijkheden van het spelen op boomwhackers door middel van speelse oefeningen tijdens de workshop.

Uitvoeren:
De leerlingen ervaren het spelen met de boomwhackers door middel van diverse speelse oefeningen, spelletjes en repertoire, deels ondersteund met de door ons ontwikkelde meespeelpartituren voor op het Digibord. De leerlingen ontwerpen daarna zelf een partituur die uitgevoerd kan worden voor en met de groep.

Evalueren:
Aan het eind van de workshop bespreken we de workshop en het eindresultaat na met de leerlingen.

Aansluiting op het lesprogramma:
Dit is een workshop kunstzinnige oriëntatie (muziek) en ondersteunt de leerlingen in het samenwerken, concentreren en gebruik/ontwikkelen van creativiteit.

Extra informatie

Doelgroep

, , , , , , ,

Aanbieder

Aantal lessen

Aantal workshopleiders

Hoeveelheid deelnemers

Locatie

Duur

Creatief proces

, , ,

Kerndoelen

,