Emoties; wat kun je ermee?

150.00

(prijs is exclusief reiskosten)
Categorieën: , Product ID: 3818
Doelgroep(en): Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Aanbieder: Leskwartier
Aantal lessen: Voorbereidende les door de groepsleerkracht en één workshop
Aantal workshopleiders: 2
Hoeveelheid deelnemers: 33 maximaal
Locatie: Eigen lokaal met digibord
Duur: 45 minuten
Creatief proces: Oriënteren, Onderzoeken, Uitvoeren, Evalueren
Kerndoelen: Kerndoel 54, Kerndoel 55
Bijzonderheden: Deze workshop wordt begeleid door twee docenten van Leskwartier, Siebrig van Heel en Annekarien van der Vossen. De groepsleerkracht geeft actieve ondersteuning tijdens de workshop.

Beschrijving

Oriënteren:
De leerlingen oriënteren zich voor de workshop in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht op het begrip emoties. Leskwartier levert hiervoor een voorbereidende les met opdrachten. Vragen die onder andere aan bod komen zijn: Wat stel je jezelf voor bij de titel van deze workshop? Weet je wat emoties zijn? Kun je emoties noemen? Welke emoties ken je in jezelf?

Onderzoeken:
De leerlingen onderzoeken door middel van speelse en uitdagende drama- en muziekoefeningen verschillende emoties. We leren emoties onderscheiden, herkennen in jezelf en de ander. In de hogere groepen gaan we meer de diepte in: Hoe leer je bijvoorbeeld een emotie om te buigen? Hoe blijf je bij jezelf als je boos bent?

Uitvoeren:
We gaan verder met ervarend leren in deze emotie workshop, we reiken daarvoor op leeftijdsniveau van de leerlingen verschillende werkvormen aan op het gebied van drama en muziek. We leren nog meer over emoties en onszelf en de ander. Drama en muziek worden ingezet als middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Evalueren:
Aan het eind van de workshop bespreken we de workshop en het eindresultaat na met de leerlingen.

Aansluiting op het lesprogramma:
Dit is een workshop kunstzinnige oriëntatie (drama en muziek) en ondersteunt de leerlingen in het trainen van sociale vaardigheden, luisteren, emotionele vaardigheden en gebruik/ontwikkelen van creativiteit.

Extra informatie

Doelgroep

, , , , , , ,

Aanbieder

Aantal lessen

Aantal workshopleiders

Hoeveelheid deelnemers

Locatie

Duur

Creatief proces

, , ,

Kerndoelen

,